28. oktober 2012

Charles Baudelaire foregriber Facebook


Digteren Baudelaire var forud for sin tid. 
For cirka 150 år siden beskrev Baudelaire den Facebook-erfaring, som i dag er blevet allemandseje og nu er helt almindelig og meget velkendt.
Alligevel er det interessant at se, hvordan Baudelaire beskrev erfaringen dengang for længe siden. Erfaringen kan kaldes for Facebook-erfaring eller Væren-på-Facebook, eller man kan identificere den med den mere omfattende Online-erfaring: Væren-på-Internettet eller Væren-i-Cyberspace. 
Baudelaire skrev:

"Mængden

Det er ikke enhver givet at tage sig et bad i mængden - at nyde masserne er en kunst; og alene han kan på menneskehedens bekostning drikke sig en rus i livskraft, hvem en fe ved vuggen har indblæst forkærlighed for maske og forklædning, had til hjemmet og lidenskab for rejser.

22. oktober 2012

Terrorisme - forbrydelse og straf

Der er udsolgt til "Manifest 2083", det aktuelle teaterstykke om den norske terrorist og massemorder.

Tænk at han ”kun” fik en straf på 21 år. Dobbelt så lang tid som øksemanden, der i 2010 brød ind i karikaturtegnerens hjem med kniv og økse, og ikke sårede nogen. Øksemanden fik 9 år med følgende udvisning af Danmark. 
I 1979 fik bombemanden fra Gladsaxe 5 års fængsel. Han blev prøveløsladt efter 2 år. Han havde placeret bomber i telefonbokse, en privatbil, en bybus, en sandkasse, på gaden og i Fælledparken 1. maj. To mennesker plus ham selv blev såret, men ingen slået ihjel. 
Det var før anti-terrorloven (2002).

Mon Dostojevskij havde ret i, at skyld er en stor kraft, som indefra ødelægger den skyldige, der ikke bekender og søger tilgivelse?

20. oktober 2012

Tanker skal tænkes


Johannes L. Madsen:

mørke        tanker skal          belyses
onde         tanker skal         forlades
indviklede   tanker skal       trevles op
uforståelige tanker skal        forklares
indadvendte  tanker skal           vendes
dybe         tanker skal            hæves
blege        tanker skal           farves
grimme       tanker skal          sminkes
farlige      tanker skal       forhindres
ubundne      tanker skal        indbindes
egne         tanker skal           betros
andres       tanker skal           gættes
levende      tanker skal               
knoppede     tanker skal       springe ud
gode         tanker skal          udtales
utænkte      tanker skal           tænkes
utænkelige   tanker skal forblive utænkte

JLM Samlede, Arena 2003

12. oktober 2012

Filosofisk-antropologisk beskrivelse af Ensomhed. Friedrich Pohlmann

"Ensomhed. Antropologiske undersøgelser af en følelsesmæssig tilstand" af Friedrich Pohlmann, sociolog mv.:

"I vores samfund vækker ordet ”ensomhed” mest negative associationer – om smertefuldt-depressive følelser af social isolation  men udvider man det kulturhistoriske perspektiv, vil man meget snart støde på helt andre betydningsklange, der fjerner det entydige og ensidige ved ”ensomhed”. 
Ved siden af ensomhedsklagernes flerstemmige kor, som siden det gamle Egypten stadigt har fornyet sig, findes der også en kæde af vidnesbyrd om positive ensomhedserfaringer – ensomhedshyldest. For eksempel hos Heraklit, hos de romerske stoikere, hos anachoreterne fra den tidlige kristendom, i mange ensomhedstekster fra barok, klassisk og romantisk lyrik; hos Arthur Schopenhauer og Friedrich Nietzsche; hos kunstnere når de reflekterer over deres værkers opståen; og hos moderne udøvere af ekstremsport, der ofte beskriver ”langdistanceløberens ensomhed”, eller bjergbestigerens eller drageflyverens, som en grandios erfaring.

9. oktober 2012

Vi tager kampen op mod ensomheden! Vil du være med?

Den 10. oktober 2012 – imorgen – er det Verdens Mentale Sundhedsdag.

I den anledning skriver PsykiatriFonden: ”Vi tager kampen op mod ensomheden! Vil du være med?” og afholder bl.a. et stort fælles ensomhedsarrangement i Politikens Hus i Kbh.
I samme anledning kan man på Radio24syv lytte til samtaler om ensomhed, og selv ringe ind og snakke, hvis man er ensom.

Som man ser, er der nogle stærke organisationer (fællesskaber?), der gerne vil tale og tage fat om den enkeltes følelse af ensomhed. 
Ensomhedens problem skal løses socialt. Fiaskologisk betragtet er den ensomme da også den sociale taber.

7. oktober 2012

Hvordan du undgår den ultimative taber: Energityven

Gæsteindlæg af Krisehex

Som led i fiaskologikonkurrencen her på bloggen vil jeg advare vores læsere mod den måske farligste tabertype af dem alle, nemlig energityven.

For dem som endnu ikke har været på kursus i at identificere og undgå energityve, kan jeg kun sige at de ikke kan komme afsted hurtigt nok. Kurset bliver udbudt på AOF til en fornuftig pris, og det har i den grad beriget mit liv, at jeg har fået luget ud i de mange ubehagelige energityve, jeg indtil fornylig var omgivet af.

5. oktober 2012

En krank skæbne præget af tobak, kønssygdomme og et fremtidigt liv i provinsen

Gæsteindlæg af Halland Nudge

Overhørte forleden to pigers samtale i toget et sted i Hovedstaden. Det er noget, jeg gerne gør. Altså lytter til andres samtale. Det er som en portal ind til andre universer. Eller – kunne man fristes til at mene i dette tilfælde – som en kort kontakt til en race, som endnu er forskånet for civilisationens byrde.

3. oktober 2012

Deltag i konkurrencen! Fiaskologien er den videnskab, du ikke vidste, du var professor i. Få pegepinden ud af busken. Vær en vinder.

Vi, der skriver her på bloggen, er selvfølgelig ikke tabere. Det er du selvfølgelig heller ikke. Taberen er altid naboens søn. Man kan rent privat føle sig som en taber. Men man præsenterer sig næppe som en. Hvis man vil høre hvad en (anden) taber tænker, må man gå til litteraturen, eller hælde spiritus på sine venner.