24. oktober 2021

H. Bosch i Helsingør

I øsregn gik jeg ind i kameliterklosteret, hvor jeg flere gange har været i buegangene, kirken og et lille hjørnerum med nogle halvt udviskede fugle malet i loftet.

Åh, disse halvt udviskede fugle. Nu fandt jeg i kirken et postkort af et meget bemalet rum og måtte spørge kirketjeneren om det. Det er Musikværelset, sagde hun, jeg kan godt vise dig det. Men om sommeren har vi en guide osv. osv.

Det var ovenpå. Og hold da helt op.

Det skal ses snarere end beskrives.

Jeg måtte tænke på Hieronymus Bosch – Lysternes Have. For malerierne i Musikværelset ligner et slags paradisbillede, der strækker sig over flere lave loftsbuer og væggene. Og det er fyldt af runde æbler eller bær, der indgår i haven/skoven. Og små mennesker og store engle med instrumenter, en mand med en fisk i armene og masser, masser af andre.

Men ellers ligner det i øvrigt ikke Lysternes Have, en anden stil og komposition.

Billeder og tekst her nedenfor om Musikværelset har jeg sakset fra Helsingør Leksikon (online). En lille Bosch-forbindelse dukker op i bemærkningen om, at de små mennesker i Musikværelset kunne være afrikanske ”pygmæer”. For én tolkning af Bosch’ Lysternes Have – menneskene og måske nogle af de mærkelige dyr – er, at det var inspireret af ”opdagelserne” af kontinenter fjernt fra Europa.


"På 1. etage i Karmeliterklosteret ved Sct. Mariæ Kirke ligger et meget specielt rum i østfløjen oven over sakristiet nede i kirken. Det kaldes i dag for Musikværelset, fordi der i kalkmalerier i loftet sidder fire engle og spiller på henholdsvis fele (violin), trompet, lut og harpe.

Rummets vægge og loft er dekoreret med kalkmalerier af et svulmende grenhang med mange frugter og fugle samt nogle små menneskefigurer. Der hersker megen tvivl om, hvad det egentlig skal forestille og om, hvad rummet oprindelig har været brugt til?

Den mest sandsynlige forklaring er nok, at løvhanget skal forestille paradis, måske med tanke på, at karmelitermunkenes oprindelse er nogle eneboere, som på korstogstiden fra begyndelsen af 1100-tallet fulgte efter korsfarerne til "Det hellige Land", hvor de slog sig ned i nogle huler på Karmels bjerg, der ligger lige syd for det nuværende Haifa i Israel.

De små mennesker i grenhanget er søgt forklaret med, at det er pygmæer. Hvis man nu ved lidt om pygmæerne, vil man indvende, jamen pygmæerne blev da først opdaget dybt inde i Congo i slutningen af 1800-tallet. Hertil er svaret jo, men Homer den græske digter fra det 8. årh. f. kr., kender et lille folk fra Afrika, så alligevel. Nogle af de små mennesker slås indbyrdes med bue og pil samt en stridskølle, og der er én, der vrænger.

Malerierne er malet af Helsingørværkstedet (o. 1490), Karmeliterklosterværkstedet (o. 1510-1515) og et ukendt værksted."

19. december 2020

Hånd og åndTo gode bøger om hånd og ånd. Det at spille et instrument er for Richard Sennett også et håndværk; ligesom at programmere er det og børneopdragelse, madlavning og andet husholdningsarbejde. De sidstnævnte er traditionelt ikke blevet opfattet som 'rigtigt håndværk', fordi mange kvindeaktiviteter ikke blev anerkendt som færdigheder, der kræver træning og viden, skriver Sennett.

14. december 2020

Inkarnerer, ekstenderer (the extended mind)

(Tilegnet Steen Nepper Larsen, der brugte disse begreber i en podcast)

Min hånd svinger ud for at trykke på knappen, der tænder computeren – forkert sted, ny computer. Jeg har inkarneret en ’funktion’ i (min omgang med) maskinen; det sidder i kroppen, hvor(dan) man tændte den gamle computer. Jeg gik lige en tur og mærkede asfalt, fliser, brosten, græs, jord – jeg inkarnerede grundlaget gennem fødder (fodsåler, skosåler) og krop. Nu er computeren tændt og jeg skriver dette. Jeg ekstenderer – udvider en sprogevne (at sproge) – som ovenikøbet er grafisk, skriftlig – og afsætter via computeren visuelle mærker, som jeg samtidig læser på skærmen. Jeg læser og inkarnerer det skrevne, forstår det, tænker over det osv. Eller: det at skrive er både inkarnation og ekstension. Sprog (bredt sagt) er inkarneret i mig og jeg ekstenderer igen mig selv, når jeg afsætter mærker – skriver – eller taler.

1. oktober 2020

Om skrift som teknologi og medie

Skrift - fra billeder til bits

udkommer den 5. oktober på Mindspace
Læs mere og køb bogen her


Forside af Clara Birgersson med illustrationer fra bogen.

#digitalisering
#medieteknologi
#skrifthistorie
#teknologifilosofi

16. november 2019

SKRIFT: Koreansk-dansk fusion, bogstaver fra Palmyra m.m.


De koreanske bogstaver/ord skrives i stavelsesblokke. Bogstaverne står for vokaler og konsonanter. Så her et forsøg med latinske bogstaver og danske ord. (Find en fejl). 
Skal vi ikke indføre det her?   


27. maj 2019

Træ-klima

Der er et yndigt land,
Det står med brede bøge”
skrev Adam Oehlenschläger i 1823. Dengang var der mindre skov i Danmark end nogensinde før. Mindre end i mange tusinde år. Omkring år 1800 var kun mellem 2 og 4 procent af landets areal dækket af skov. Åh den guldalder. 
Efter en Skovfreds-forordning fra 1805 voksede skovene sig dog lidt større.
I dag er skovarealet på omkring 14 pct. Danmark er stadig et af de europæiske lande med allermindst skov, sammenligneligt med Holland og Storbritannien.


Uden træer bliver man aggressiv, skriver Tage Skou-Hansen et sted.

(Bemærk forfatterens navn. Titlen på hans første bog er De nøgne træer).

27. april 2019

Godnat og læs godt (om søvn)

Tidsskriftet Kulturo er udkommet med et nummer om SØVN. Se indhold herunder. Jeg deltager selv (vågen) i et interview om søvn.

Desuden er 24/7 - Senkapitalisme og angrebene på søvnen af Jonathan Crary udkommet på dansk.
Udgivelserne koster 50 hhv. 160 kr., så folk der sover for meget til at tjene mange penge kan også være med.   


8. marts 2019

Den bundne gudinde / Glædelig 8. martsI en gammel kultisk praksis i Grækenland bandt man sin yndlingsgudinde, så hun ikke kunne gå sin vej.
Men hvis hun virkelig ville, kunne hun vel godt.
Glædelig 8. marts!

Sidste års 8. marts-billede ses her 
og andre her

26. december 2018

Fra Jerusalem til Betlehem

God jul - 
Jeg har skrevet en julehistorie. Læs den i Eftertryk Magasin:21. august 2018

Bogstavets historie
ogstavet og dets historie har jeg skrevet en lille tekst om. 
Læs om de latinske bogstavers oprindelse og om bogstavet i den digitale skrift. 
Baggrund.com: Bogstavet  

14. august 2018

Om rumfartens tab af jordforbindelse

Rumfarten kommercialiseres for tiden af "kosmokapitalister" som Amazons Jeff Bezos med flere. 
Det har jeg skrevet en kritisk kommentar om - tilegnet klimabenægtere og vækstnaivister. Samt fans af Stanislaw Lem og Philip K. Dick, og andre sci-fi-elskere. 

Læs den i POV International:  

Skal vi snart flytte til noget større? 


(PS: Venus og månen er lige nu meget tæt på hinanden. Det kan dog ikke ses fra Danmark. Til gengæld er det begyndt at regne igen).