5. august 2018

Postkort fra Island/Trællenes historie


Dette er ikke Pia Kjærsgaard i Island, men en søpapegøje. Jeg vidste slet ikke at Kjærsgaard var i landet; jeg var optaget af at snige mig ind på og om muligt skyde papegøjen (med kameraet).
Under Kjærsgaards besøg på Thingvellir ville nogle islandske politikere øjensynlig markere, at hun efter deres mening er racist. Kjærsgaard har givet igen ved at spørge retorisk, om Island selv har taget imod nogen udlændinge.
Her krydser altså to former for fremmedfjendskhed eller nationalisme hinanden. Den som ikke ønsker at modtage udlændinge som nye borgere –: den islandske nationalisme/fremmedfjendskhed, groft sagt. Og den som – ydermere – opfatter grupper af allerede bosatte udlændinge og deres efterkommere som mindre værd og vil behandle dem dårligere end andre borgere –: Dansk Folkepartis nationalisme eller fremmedfjendskhed.

Det får mig til at tænke bagud på trællenes historie i Norden.
Søpapegøjen på billedet er fra Vestmannaeyjar. Vestmændøerne hedder sådan, fordi nogle irske trælle (vestmænd) engang flygtede ud på øerne. De havde gjort oprør og dræbt en slaveejer, der var fosterbroder til en endnu mere magtfuld mand, der efterfølgende hævnede mordet ved at myrde alle de flygtede trælle ude på øerne.
Utroligt nok blev de islandske beboere på Vestmannaeyjar selv – langt senere – gjort til slaver. I 1600-tallet blev flertallet af øboerne indfanget af slavehandlere fra Nordafrika, der sejlede dem sydpå og solgte dem på slavemarkeder.

Selvom trællenes historie er en vigtig del af Islands, Danmarks, Nordens historie, forekommer den alligevel at være ret underfortalt.
Hvad Island angår skulle der efter sigende også være trælle med i sagaerne. Det ved jeg ikke, men jeg ved at der ingen trælle forekommer i gennemgangen af Islands historie på Nationalmuseet i Reykjavik.
Dog er der noget forfader/formoder-information om de nutidige islændinges nedstamning – langt tilbage – fra kvinder fra de britiske øer. Disse formødre var velsagtens trælkvinder, indkøbte på slavemarkeder, eller kidnappede og bortførte til Island. Jeg spurgte en kustode på Nationalmuseet, om hun kunne fortælle mere om disse "vestkvinders"/formødres historie. Kustoden var amerikaner og sagde ja, der havde været mange ”slaves”, men de informerede ikke om ”slaves” på museet, da amerikanske turister (altså flertallet) ville opfatte ”slaves” i lyset af deres egen amerikanske slavehistorie.
Nå, ok. Langt ude.

Jeg mindes heller ikke nogen oplysninger om trællenes historie fra Nationalmuseet i København.

Dog kan man læse om ”Slaver og trælle i vikingetiden” på natmus' hjemmeside her

PS: Søpapegøjen lever i nuet. Den ser over på gletsjeren der smelter.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar